Menu

loginsearchtranslate
Google Search
Google Translate
School Logo

Maerdy Community Primary School

Dream. Believe. Achieve

Estyn and Performance Data

Estyn Inspection

Arolwg Estyn

 

Estyn is the office of Her Majesty's Inspectorate for Education and Training in Wales. They are independent of, but funded by, the Welsh Government. The purpose of Estyn is to inspect quality and standards in education and training in Wales.

Estyn yw swyddfa Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Llywodraeth Cymru sy'n ariannu Estyn, ac maent yn annibynnol ar y Llywodraeth. Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

 

Click below to download our latest Estyn Inspection Report from July 2019. Cliciwch isod i lawrlwytho:

Top